نصب مالتی مدیای فابریک اندروید بر روی آریو Z300 1:09