معرفی مسجد و حسینیه حضرت ولی عصر (عج) شهر کاشمر به عنوان مسج 7:08