آیتم عکس سلفی با اجرای بیژن باقری در شبکه نسیم 1395 2:43