ایجاد و ویرایش کانفیگ در اپلیکیشن Plusbox Manager 8:18