فیدر میکسر خود کششی MAXI با ظرفیت 29 متر مکعب 2:00