چرا سیستم مکان یاب هواپیمای تهران - یاسوج عمل نکرد؟

1:35