تیزر تلویزیونی کلدفایر (ورژن 60 ثانیه ای) | گوینده: بیژن باقری 0:59