برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 29 1:44