مصاحبه پروفسور مجید سمیعی در برنامه دورهمی مهران مدیری 46:16