قدرتمند ترین کنترلر اروپایی.کنترلر تکس جهت ساخت و اورهال کردن ماشین cnc 0:50