خانوم جلسه ای عصبانی. یه نفر یه اعتراض ساده می کنه اون روی سگش بالا میاد. 2:02