خندوانه، 1 مهر 94، پشت صحنه اجرای سجاد افشاریان 4:32