تک (اگر چه در غل و زنجیرم) / کربلایی حسین طاهری 4:24