تعزیه عاشورا-تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی-محرم1393 10:53