شور ( تو بالایی و منم خاک پا ) / کربلایی حسین طاهری

1:58