نصب رادار نقطه کور کیا اپتیما 2014 - رادار جانبی 1:06