سکانسی از فیلم سینمایی «درباره الی...» با بازی شهاب حسینی 0:44