بخشی از سریال گلشیفته ساخته بهروز شعیبی - ویکی ووک 2:05