انفجار وحشتناک تانکر سوخت در ایتالیا با ۷۲ کشته و زخمی 1:42