خندوانه، 24 شهریور 94، پشت صحنه اجرای جواد رضویان 3:55