لحظاتی از توقیف نفتکش انگلیسی توسط یگان نیروهای ویژه دریایی سپاه (S.N.S.F)

1:58