به روز رسانی نرم افزاری و فعالسازی نرم افزارهای خریداری شده دستگاه پرتابل نگار 4:58