توضیحات خطیب جدید نماز جمعه تهران درباره حذف نرده‌ها بین مسئولان و مردم 1:43