خندوانه، 12 شهریور 94، پشت صحنه اجرای هومن حاجی عبدالله 4:32