زمینه(آه کربلا،دلم تنگته) / کربلایی حسین طاهری 9:58