زمینه(خسته ام از این دنیا) / کربلایی حسین طاهری 9:46