فرش قواره بزرگ 24 متری با طراحی و رنگبندی بسیار زیبا 0:59