عزاداری باشکوه عاشورا در روستای دهستان پایین -حاجی آباد 0:33