سامی یوسف - اسماء الله (اجرای زنده) + زیرنویس فارسی 4:20