حسن آقامیری خلع لباس شد / افشاگری درباره روحانی خلع لباس شده 3:43