کانگ ایونجو* دختر گیتاریست 6 ساله در کره شمالی 3:19