لاله اسکندری، ازدواج خواهرش ستاره اسکندری را تبریک گفت

10:04