کروز کنترل چانگان ایدو با سوکت فابریک - ماهان اسپرت 0:55