صحبت‌های همایون غنی‌زاده در اختتامیه فجر ۳۷ که از صداوسیما سانسور شد 1:46