دیدار شهردار ملارد و امام جمعه محترم از مرکز نیایش مهر

8:28