برگزاری کلاس های آموزشی در پژوهشکده معلم فارس 3:05