بیانات کامل امام جمعه بیرجند در دیدار ائمه جمعه و فرماندران و نخبگان قاین

22:36