مصاحبه دکتر نهاوندیان با روزنامه فایننشال تایمز 6:42