چرا شبکه بی بی سی فارسی برای ایرانیان رایگان است؟ (سواد رسانه ای)

1:39