برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 32 1:21