اهمیت سازمان جوانان هلال احمر در سخنان رئیس جمهور 5:40