برگزاری برنامه فرهنگی شاد برای بچه های مناطق سیل زده استان لرستان 1:00