کنایه رضا رفیع به خنده‌های جهانگیری در مترو!

1:42