ترزامی قرآن خواند:اسلام دین صلح است وربطی به داعش ندارد 3:23