دکتر آناهیتا دهقانی - رتبه 3 آزمون دستیاری 96 2:16