زنان اهوازی پس از حادثه تروریستی جنجال به پا کردند! 0:36