ربات انسان‌نمای اطلس؛ برنده قطعی مسابقه ربات نینجا 0:29