برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 20 1:59