جوک و لطیفه ی خنده دار از حسن ریوندی و علی نظری

3:47