کنسرت سه تارنوازی کیهان کلهر و کیا طبسیان - ونکوور 2018 1:25:03